Tokori BBQ - Nhà Hàng Nướng Nhật Bản - Nguyễn Thị Thập
Nhà hàng -Chi nhánh
Tokori BBQ - Nhà Hàng Nướng Nhật Bản - Nguyễn Thị Thập
577 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
50,000 - 300,000
Phí giao hàng
6,200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0