Tokyo Deli - Hồ Bán Nguyệt
Món Nhật, Món Á -Chi nhánh
Tokyo Deli - Hồ Bán Nguyệt
Lô CR1, 103 Tôn Dật Tiên, Hồ Bán Nguyệt, Quận 7, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
55,000 - 275,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0