Tokyo Deli Express - Sushi - 3 Tháng 2
Nhà hàng -Chi nhánh
Tokyo Deli Express - Sushi - 3 Tháng 2
386 - 388 Đường 3 Tháng 2, Quận 10, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0