Tokyo Deli Express - Sushi - Phan Xích Long
Nhà hàng -Chi nhánh

Tokyo Deli Express - Sushi - Phan Xích Long

242 - 244 Phan Xích Long, P. 7, Phú Nhuận, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
80,000 - 165,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0