Tokyo Deli Express - Sushi - Trường Sơn
Nhà hàng -Chi nhánh

Tokyo Deli Express - Sushi - Trường Sơn

4 Trường Sơn, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
100,000 - 165,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0