Toocha - Trà Sữa Không Mập - Lê Văn Việt
Café/Dessert -Chi nhánh
Toocha - Trà Sữa Không Mập - Lê Văn Việt
175 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
39,000 - 69,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0