Café/Dessert -Chi nhánh
Toocha - Trà Sữa Không Mập - An Dương Vương
477 An Dương Vương, P. 8, Quận 5, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
39,000 - 69,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0