TOUS les JOURS - Hai Bà Trưng
Món Hàn, Món Á -Chi nhánh
TOUS les JOURS - Hai Bà Trưng
180 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 66,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0