Trà Sữa 31
Món Việt
Trà Sữa 31
31 Lê Lai, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
4lượt đánh giá từ Now
07:00 - 21:00
5,000 - 15,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0