Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa A Hoa - Mã Lò

189 Mã Lò, P. Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0