-18ºC - Food & Drink - Nguyễn Trọng Tuyển
Café/Dessert

-18ºC - Food & Drink - Nguyễn Trọng Tuyển

340 Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Tân Bình, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
08:15 - 21:00
15,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
25 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0