Trà Sữa Baby Tea - Nguyễn Chánh Sắt
Café/Dessert, Shop Online -Chi nhánh

Trà Sữa Baby Tea - Nguyễn Chánh Sắt

5 Nguyễn Chánh Sắt, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0