Trà Sữa Bố Già - Hồng Bàng
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Bố Già - Hồng Bàng

565 Hồng Bàng, P. 14, Quận 5, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 22,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0