Trà Sữa Bobapop - Cao Thắng
Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa Bobapop - Cao Thắng
115 Cao Thắng, P. 11, Quận 10, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 21:30
23,000 - 48,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0