Trà Sữa Bobapop - Mặt Sau Crescent Mall
Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa Bobapop - Mặt Sau Crescent Mall
Mặt sau Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên (Gần cửa xuống hầm xe), Quận 7, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0