Trà Sữa Bobapop - Phạm Hùng
Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa Bobapop - Phạm Hùng
312 Phạm Hùng, Quận 8, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0