Trà Sữa Bobapop - Tùng Thiện Vương
Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa Bobapop - Tùng Thiện Vương
515 Tùng Thiện Vương, P. 12, Quận 8, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
23,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0