Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa Earl Tea - Sư Vạn Hạnh
684 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Quận 10, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 61,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0