Café/Dessert

Trà Sữa First Kiss - Minh Phụng

401 Minh Phụng, P. 10, Quận 11, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 22:00
7,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0