Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Gong Cha - 貢茶 - Hồ Bán Nguyệt

CR2 - 05 Crescent Residence, 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0