Trà Sữa Hello Kitty
Café/Dessert
Trà Sữa Hello Kitty
136/7 Tạ Uyên, P. 6, Quận 11, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
16,000 - 39,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0