Trà Sữa Kurotaki - Crescent Mall
Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa Kurotaki - Crescent Mall
BF1 - K6 & K7 Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0