Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa Maycha - 38 Trịnh Đình Trọng
38 Trịnh Đình Trọng, Tân Phú, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
12,000 - 34,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0