Trà Sữa Maycha - Vạn Kiếp
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Maycha - Vạn Kiếp

45 - 47 Vạn Kiếp, P. 3, Bình Thạnh, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 22:45
12,000 - 34,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
22 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0