Trà Sữa Ngon Ngon - Bàn Cờ
Café/Dessert

Trà Sữa Ngon Ngon - Bàn Cờ

4 Bàn Cờ, Quận 3, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0