Trà Sữa Saky
Café/Dessert
Trà Sữa Saky
71 - 73 Lý Chiêu Hoàng, P. 10, Quận 6, TP. HCM
5lượt đánh giá từ Now
15,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0