Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa Tea Cup - Hoàng Minh Giám
3 Hoàng Minh Giám , Phú Nhuận, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 22:00
15,000 - 33,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0