Hoa Ly - Trà Sữa Nhà Làm - Độc Lập
Café/Dessert -Chi nhánh
Hoa Ly - Trà Sữa Nhà Làm - Độc Lập
270 Độc Lập, P. Tân Thành, Tân Phú, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0