Trà Sữa Tiên Hưởng - Cống Quỳnh
Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa Tiên Hưởng - Cống Quỳnh
A36 Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 23:50
18,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0