Café/Dessert -Chi nhánh
Lavida Coffee And Tea - 221 Quang Trung
221 Quang Trung, P. 10, Gò Vấp, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
30 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0