Café/Dessert -Chi nhánh
Lavida Coffee And Tea - 113 Phan Xích Long
113 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
 08:00 - 22:45
 20,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0% phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0