Trà Sữa Won Cha - Bàu Cát
Café/Dessert
Trà Sữa Won Cha - Bàu Cát
223 Bàu Cát, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
28,000 - 49,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0