Trái Cây Fruit Office
Món Việt
Trái Cây Fruit Office
80/11 Duy Tân, P. 15, Phú Nhuận, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 18:00
24,000 - 89,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0