Trái Cây Liên Thanh
Café/Dessert

Trái Cây Liên Thanh

167 Gia Phú, P. 1, Quận 6, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0