Shop/Cửa hàng
Trái Cây Nhập Khẩu - Nông Trại Ngọt Ngào
25/1 Giải Phóng, P. 4, Tân Bình, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0