Shop/Cửa hàng
Trái Cây Nhập Khẩu - Nông Trại Ngọt Ngào
25/1 Giải Phóng, P. 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
09:00 - 21:00
10,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,700đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,700đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0