Shop/Cửa hàng
Trái Cây Sài Gòn 360 - An Dương Vương*
330 An Dương Vương, P. 4, Quận 5, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 20:30
50,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0