Trần Quang Ký - Vịt Quay Sốt Tiêu Đen - Âu Cơ
Quán ăn -Chi nhánh

Trần Quang Ký - Vịt Quay Sốt Tiêu Đen - Âu Cơ

55 Âu Cơ, P. 14, Quận 11, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
100,000 - 250,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0