Trần Quang Ký - Vịt Quay Sốt Tiêu Đen - Trần Quang Khải
Quán ăn -Chi nhánh

Trần Quang Ký - Vịt Quay Sốt Tiêu Đen - Trần Quang Khải

134 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
100,000 - 250,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0