Trang Hà Beauty & Spa - Tăng Bạt Hổ
Tiệm nail -Chi nhánh

Trang Hà Beauty & Spa - Tăng Bạt Hổ

7A Tăng Bạt Hổ, P. 12, Quận 5, TP. HCM
150,000 - 18,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0