Trang Hà Beauty & Spa - Tăng Bạt Hổ
Tiệm nail -Chi nhánh
Trang Hà Beauty & Spa - Tăng Bạt Hổ
7A Tăng Bạt Hổ, P. 12, Quận 5, TP. HCM
150,000 - 18,000,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0