Trung Nguyên Legend Coffee - 460 Điện Biên Phủ
Café/Dessert

Trung Nguyên Legend Coffee - 460 Điện Biên Phủ

460 Điện Biên Phủ, P. 11, Quận 10, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0