Trung Nguyên Legend Coffee - 587 Nguyễn Kiệm
Café/Dessert

Trung Nguyên Legend Coffee - 587 Nguyễn Kiệm

587 Nguyễn Kiệm, P. 9, Phú Nhuận, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 110,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0