Trung Nguyên Legend Coffee - 184 Lê Đại Hành
Café/Dessert

Trung Nguyên Legend Coffee - 184 Lê Đại Hành

Tầng Trệt, Tầng Trệt Parkson Flemington, 184 Lê Đại Hành, P. 15, Quận 11, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 110,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0