Trung Nguyên Legend Coffee - 184 Lê Đại Hành
Café/Dessert -Chi nhánh
Trung Nguyên Legend Coffee - 184 Lê Đại Hành
Tầng Trệt, Tầng Trệt Parkson Flemington, 184 Lê Đại Hành, P. 15, Quận 11, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:00
40,000 - 110,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0