Trung Nguyên Legend Coffee - Đường Số 8
Café/Dessert

Trung Nguyên Legend Coffee - Đường Số 8

71 - 73 Đường Số 8, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0