Trung Sơn Pharmacy - Dương Bá Trạc
Shop/Cửa hàng
Trung Sơn Pharmacy - Dương Bá Trạc
254 Dương Bá Trạc, P. 2, Quận 8, TP. HCM
10,000 - 1,000,000
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0