Ù Quay - Chân Gà Sả Tắc - Lê Thị Hồng - Shop Online
Shop Online -Chi nhánh

Ù Quay - Chân Gà Sả Tắc - Lê Thị Hồng - Shop Online

28/25 Lê Thị Hồng, P. 17, Gò Vấp, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
100,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0