Café/Dessert -Chi nhánh

Uncle Tea - Trà Đài Loan - Nguyễn Trãi

535 Nguyễn Trãi, P. 7, Quận 5, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
29,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0