Café/Dessert
Uncle Tea - Trà Đài Loan - Nguyễn Sơn
138 Nguyễn Sơn, Tân Phú, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
29,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0