US.Mart - Thực phẩm Mỹ - Nguyễn Đức Cảnh
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
US.Mart - Thực phẩm Mỹ - Nguyễn Đức Cảnh
163 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
08:30 - 21:00
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0