Vạn Thịnh Food - Ăn Vặt Online
Shop Online

Vạn Thịnh Food - Ăn Vặt Online

5 Huỳnh Lan Khanh, P. 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
23,000 - 71,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0