Vee Ayy Food - Korean Food - Võ Thị Sáu
Quán ăn -Chi nhánh
Vee Ayy Food - Korean Food - Võ Thị Sáu
44Bis Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
49,000 - 49,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0